Incasso

Een incassoprocedure starten is voor veel ondernemers een grote stap. RIB-incasso staat voor het maatschappelijk verantwoord incasseren. Hetgeen inhoudt dat wij altijd rekening houden met iemands persoonlijke situatie. Kan een schuld niet in één keer betaald worden? Dan is er altijd ruimte voor een op maat gemaakte regeling.

Of ga direct naar ↓

Pre-incasso

RIB Incasso introduceert pre-incasso, de succesformule die uw klanten sneller laat betalen. Dé succesformule die uw klanten sneller laat betalen U wilt niet direct uw klant afschrikken met een incasso-traject, maar wel de urgentie aangeven dat de betalingstermijn is overschreden? Kies dan voor pre-incasso, de procedure waarin uw openstaande Rekening met zorg wordt geïnd. Uw debiteur wordt niet geconfronteerd met een incassoprocedure van een incassobureau maar wel aangespoord tot spoedige betaling.

Hoe werkt RIB pre-incasso?

Wij nemen uw klant over en gaan aan de slag met als doel dat uw klant niet in een Incassotraject terecht komt. Wij vermelden dat het openstaande bedrag onmiddellijk moet worden betaald om te voorkomen dat niet-betalen tot een kostbaardere incassoprocedure zal leiden.

Zo werkt het:

 • Zodra wij de debiteur in ons portaal hebben belt uw RIB-casemanager vanuit uw naam
 • Wij sturen direct een brief, e-mail en/of sms vanuit uw naam
 • Wij blijven wijzen op de rechten en plichten van de debiteur waardoor het dossier volgens juridisch norm wordt opgebouwd.
 • Uw debiteur wordt gemonitord en wij blijven intensief met hem in contact
 • Wij sturen u een maandelijkse rapportage

Waarom is dit zo succesvol?

U heeft een relatie met uw klant. Door een incassotraject kunnen emoties een rol gaan spelen. Dit leidt zelden tot een goede uitkomst. RIB-incasso verstaat het vak van professioneel incasseren en treedt op als uw externe afdeling debiteurenbeheer. Onze casemanager handelt uiterst professioneel, vanuit uw naam en met professionele emotie.

En als pre-incasso niet lukt?

In het geval er toch een incassoprocedure moet volgen, sturen wij het door ons opgebouwde dossier van uw debiteur intern door voor een incassotraject. U kunt de voortgang volgen in uw rapportage.

De voordelen op een rij:

 • Wij nemen zorgen over debiteurenbeheer uit handen
 • Wij zijn uw externe afdeling debiteurenbeheer en handelen vanuit uw naam
 • U houdt uw cashflow op orde
 • Een langer incassotraject met een bewezen goed resultaat
 • U wordt serieuzer genomen door strak debiteurenbeheer

Of bel ons op:  085 130 4290 

Minnelijke Incasso

Ons minnelijke incassotraject is intensief door de inzet van post, e-mail, sms/ WhatsApp, telefonie en deurbezoek. Dit alles om zo snel mogelijk met uw klant in contact te komen om de reden van het uitblijven van de betaling te achterhalen én te werken aan een oplossing. U bent er zeker van dat uw klant op een correcte manier behandeld wordt doordat Rib incasso

Wij zetten dat stapje extra, zodat zowel u als uw klant krijgt wat u beiden zoekt.
Onze sociaal maatschappelijke incassoprocedure zorgt dat de betalingsachterstand die uw klant heeft bij de oorzaak wordt aangepakt. Op die manier voorkomen we dat u klant in de toekomst in herhaling valt.

RIB Incasso staat voor het maatschappelijk verantwoord incasseren. Hetgeen inhoudt dat wij altijd rekening houden met iemands persoonlijke situatie. Kan een schuld niet in één keer betaald worden? Dan is er altijd ruimte voor een op maat gemaakte regeling.

 

Of bel ons op:  085 130 4290 

Gerechtelijke Procedure

Soms is een gerechtelijke procedure helaas het enige dat rest om uw vordering te incasseren. Voorafgaand aan een gerechtelijk traject, verstrekken wij u eerst een eerlijk advies. Waarbij we ook kijken naar de persoonlijke situatie van uw klant.

Stap 1: De Dagvaarding

Wanneer er wordt overgegaan op gerechtelijke incasso wordt de debiteur gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding wordt de rechter gevraagd de debiteur te veroordelen tot het betalen van de hoofdsom,

Stap 2: Conclusie-wisseling

Nadat de dagvaarding is uitgebracht heeft de debiteur de gelegenheid te antwoorden op de dagvaarding, het zogeheten concluderen. Bij de kantonrechter kan dit mondeling, in alle overige gevallen zal dit schriftelijk door een advocaat moeten geschieden.

Stap 3: Het Vonnis

De rechter geeft uitspraak door middel van een vonnis. Hierin geeft de rechter aan wie er gelijk heeft en hoeveel de debiteur moet betalen. Eveneens komt er besluit van de rechter wie de gerechtelijke kosten op zich moet nemen. n.

Stap 4: Executie vonnis

De executie van het vonnis zal geschieden via de gerechtsdeurwaarder. Hierbij zal er eerst getracht worden de debiteur tot betaling te laten overgaan. Wanneer dit niet lukt zal executie van het vonnis plaatsvinden. Hierbij kan er besloten worden beslag te leggen op goederen, banktegoeden, onroerende zaken e.d. Kosten voor executie van het vonnis worden verhaald op de debiteur.

Wat de gerechtelijke incassoprocedure u gaat kosten

U betaalt een voorschotnota. Dit voorschot is bedoeld om de kosten voor de ambtshandeling die nodig zijn te dekken. Het voorschot wordt vastgesteld aan de hand van Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder (Btag). 

Dit voorschot wordt tijdens de procedure grotendeels verhaald op de debiteur.

 

 

Of bel ons op:  085 130 4290 

Specialist in huurincasso

Als een huurder de huur niet meer betaald, dan is dat vervelend voor u als verhuurder. U heeft al meerdere keren de huurder gevraagd om een betaling te doen, helaas zonder gewenst resultaat.

Wij hebben voldoende kennis en expertise in huis op het gebied van huurachterstanden bij particuliere- en zakelijke verhuur. Het Nederlandse huurrecht kent een zeer uitgebreide wettelijke regeling die voortdurend in beweging is. Huurvorderingen vereisen daarom een zorgvuldige aanpak, omdat er regelmatig juridische geschillen ontstaan tussen huurder en verhuurder.

Huurincasso vormt een bewezen oplossing

Vastgoedbeheerders, beleggingsmaatschappijen, institutionele beleggers en makelaars maken gebruik van huurincasso, maar ook voor veel particuliere beleggers vormt dit de oplossing als het op innen van achterstallige huurpenningen aankomt. Het rechtelijk Invorderings Bureau kunt u inschakelen in zowel het minnelijke als het juridische traject.

Deskundig juridisch advies op het gebied van huurrecht

Onze incassojuristen beheersen het huurrecht tot in de puntjes. Of het nu professionele verhuur of particuliere verhuur betreft, stabiele huurinkomsten en een gezonde cashflow zijn essentieel voor uw liquiditeit. Onze specialisten zijn een vraagbaak op alles wat met vastgoed en verhuur te maken heeft.

De voordelen van RIB

 • effectief incassotraject
 • Snel uw cashflow weer in balans
 • Verbetering betalingsmoraal huurder
 • Indien gewenst ontbinding huurovereenkomst
 • Deskundig advies gericht op rendement op uw vastgoed

Of bel ons op:  085 130 4290 

Incassobureau voor particulieren

Wanneer kan je als particulier een incassobureau inschakelen?

Als particulier kunt u op de volgende voorwaarden een incassobureau inschakelen

 • U moet de vordering kunnen aantonen c.q. onderbouwen.
 • Mondelinge afspraken zijn niet aantoonbaar en dus niet handig te gebruiken om een incassotraject op te starten.
 • Middels een onderlinge overeenkomst met handtekening of door de notaris opgesteld
 • Bewijsstukken zoals, Brieven, sms/WhatsApp en e-mails

Met alleen een mondelinge afspraak is de kans groot dat de zaak niet sterk staat. Heb je daarentegen papieren waarmee je kan aantonen dat je een vordering hebt, dan sta je al een heel stuk sterker. Eigenlijk geldt voor iedereen (particulier of bedrijf) dat je een goed dossier moet opbouwen alvorens naar een incassobureau te kunnen stappen. Sla alle documenten die te maken hebben met de schuld (overeenkomsten, aanmaningen, e-mail en reguliere post) op en bewaar deze in een aparte map.

Kan je je vordering goed onderbouwen, wacht dan niet te lang en schakel vandaag nog een incassobureau in. Hieronder kan je geheel vrijblijvend een offerte opvragen.

Op zoek naar een incassobureau voor particulieren? Ook dan bent u bij Het Rechtelijk invorderings Bureau aan het juiste adres. Wij nemen het gehele incassotraject, van A tot Z, voor u uit handen.

Het Rechtelijk invorderings Bureau helpt u ook als particulier graag verder. De ervaring leert dat hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om de vordering te incasseren. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op.

Situaties waarin je als particulier een incassobureau nodig hebt

Als particulier een incassobureau inschakelen, het komt vaker voor dan je denkt. Ook als privépersoon zijn er legio situaties te bedenken waarin je nog geld van iemand tegoed hebt.

 1. Een bekend voorbeeld hierbij is de particuliere verhuur. In een tijd waarin je weinig rente op je spaargeld krijgt, zijn er steeds meer mensen die hun toevlucht zoeken in het aankopen van vastgoed. Een huis behoudt immers vaak z’n waarde of wordt zelfs mettertijd alleen maar méér waard, terwijl je ondertussen aantrekkelijke inkomsten kunt verkrijgen uit de verhuur van dit pand. Maar wat als op een kwade dag de huur niet meer betaald wordt? Dan kan het inschakelen van een incassobureau als particulier een goede manier zijn om te zorgen dat je je geld alsnog ontvangt.
 2. Ook in geval van een niet terugbetaalde lening aan een vriend of familielid kan je als particulier een incassobureau in de arm nemen. Het is echter wel belangrijk dat je documenten en bewijsstukken kunt overleggen alvorens er tot incasso wordt overgegaan: een contract (liefst opgemaakt bij een notaris) inclusief afspraken over de aflossing bijvoorbeeld. Ook brieven, e-mails en andere bewijsstukken waarmee je kunt aantonen dat je om je geld gevraagd hebt, zijn handig om bij het incassobureau te overleggen.

Kosten incassobureau

Wij werken op basis  No cure no Pay zoals deze is opgenomen in de algemene voorwaarden.

Of bel ons op:  085 130 4290 

Internationale incasso

Doet u zaken met buitenlandse ondernemingen en blijken dit wanbetalers? Juridische mogelijkheden zijn vaak gering en gerechtelijke procedures zijn tijdrovend en kostbaar. Neem contact met ons op om gezamenlijk te kijken naar uw mogelijkheden en voorkom hiermee dat uw facturen bij een wanbetaler onnodig lang uitstaan.

Wij werken samen met gekwalificeerde lokale kantoren en agenten en zijn in staat uw internationale vordering op succesvolle wijze af te ronden.

We voeren incasso’s uit voor de volgende landen:

Of bel ons op:  085 130 4290 

×