Maatschappelijk verantwoord incasseren in een notendop

Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of een risico daarop. Hiervan zijn slechts 200.000 mensen bekend bij gemeenten en schuldhulporganisaties. Schulden zorgen voor stress en problemen.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Incasseren?
Het Rechtelijk Invorderings Bureau wilt, door middel van een sociaal incassobeleid, extra kosten voor een debiteur zoveel mogelijk beperken en eventuele gerechtelijke procedures voorkomen. Op deze verantwoorde wijze wordt de vordering alsnog geïncasseerd en wordt de debiteur geholpen met zijn/haar schuldproblematieken en de zelfredzaamheid.

Hoe wilt het Rechtelijk Invorderings Bureau Maatschappelijk Verantwoord Incasseren realiseren?
RIB is erop gericht om voor iedereen begrijpelijke taal te hanteren, door samen met de debiteur realistische en haalbare betalingsregelingen te treffen en het oplossen van schulden op een proactieve manier door vroegsignalering. Hierdoor bied je een debiteur meer mentale rust en een structurele oplossing voor de schulden.

Wat is vroegsignalering?
Debiteuren die schuldenproblematieken ervaren, reageren vaak niet op contactverzoeken. Dit zou al een signaal moeten afgeven. Indien een debiteur aangeeft dat hij/zij niet kan betalen/rondkomen, betekent vaak dat de financiën niet op orde zijn. Tenslotte komt het helaas voor dat debiteuren niet alleen één openstaande vordering hebben maar vaak meerdere vorderingen bij schuldeisers.
RIB is gespecialiseerd in het herkennen van dergelijke signalen.

Wat wilt het Rechtelijk Invorderings Bureau bereiken?
De ondernemer achter de ondernemer is ons motto. Dit blijkt uit het volgende:
Het Rechtelijk invorderings bureau heeft de regie in handen gedurende het incassoproces daar wij bepalen op welke manier wij onze vorderingen voor onze opdrachtgevers incasseren: sociaal verantwoord of via de harde aanpak. In een ideale situatie wordt het sociaal incasseren voor alle betrokken partijen een landelijke aanpak. Commercieel is dit uiteraard gunstig, hierdoor creëren wij namelijk klantbehoud en klaarblijkelijke loyaliteit naar onze opdrachtgevers.

×