Specialismen

RIB Incasso profileert zich als het meest innovatieve incassobureau en heeft zo gespecialiseerd in een aantal doelgroepen. Wilt u absolute zekerheid van een maximaal resultaat dan kiest u voor RIB Incasso.

Of ga direct naar ↓

Specialist in Incasso voor kinderdagverblijf en gastouderbureau

U probeert incasso maatregelen zo veel mogelijk te voorkomen. Helaas valt dit nooit geheel uit te sluiten. Op het moment dat uw debiteur niet meer op aanmaningen reageert komt het moment dat u de volgende stap moet zetten om uw rekening te incasseren. Vervelend, want dit soort situaties kosten extra werk, tijd en moeite. Wij nemen deze zorg uit handen zodat u zich kunt richten op de corebusiness, kinderopvang.

Succesvol incasseren

RIB Incasso staat betekent om zijn unieke en respectvolle manier van het behandelen van debiteuren. Het behouden van een goed imago voor uw kinderdagverblijf is een must. Wij zullen dit dan ook te allen tijde bewaken en zorgen dat de relatie behouden kan worden. Tevens heeft u 24/7 inzage in uw dossiers en hebben wij een hoge successcore van 92%.

Minnelijk traject

Door onze intensieve benadering merken wij dat veel debiteuren weer gaan reageren. Zodra er communicatie is kunnen wij of de schuld direct incasseren of een betalingsregeling afspreken. Wij zien er nauwlettend op toe dat vordering binnen korte tijd worden voldaan en dat de betalingsregelingen worden nagekomen. Betaalt de debiteur niet op de afgesproken datum; dan gaan wij wederom contact maken. Dit proces blijven wij herhalen tot de volledige schuld is voldaan.

Toeslagdienstverlener

Rechtelijk invorderings bureau is al geruime tijd officiële toeslagendienstverlener van de Belastingdienst. Dit betekent dat wij de ouder(s) en/of verzorger(s) van onze klanten gratis helpen met het aanvragen en/of wijzigen van de kinderopvangtoeslag.

Of bel ons op:  085 130 4290 

Welke problemen lossen wij op?

 • Ouders betalen structureel te laat.
 • U krijgt geen contact meer met ouders of verzorgers.
 • De kinderopvangtoeslag wordt voor iets anders gebruikt.
 • Ouders verhuizen naar het buiteland en er is geen contact meer
 • De ouders zijn gescheiden en maken ruzie wie de kinderopvang moet betalen
 • Doordat ouders de Nederlandse taal niet goed beheersen is de aanvraag voor de belastingdienst verkeerd ingevuld

ZZP Incasso

Wanbetalers kunnen een zzp’er slapeloze nachten bezorgen. Werk je als zelfstandige, dan merk je al snel dat “recht hebben” en “recht krijgen” soms héél verschillende zaken zijn. Maar hoe ga je als zelfstandige om met klanten van wie je nog geld tegoed hebt en wanneer kan je als zzp’er een incassobureau inschakelen? Soms kan dat eerder dan je denkt!

Factuur

Voordat je je eerste factuur verstuurt, is het belangrijk te bedenken welke betalingstermijn hanteert.: het is niet realistisch om te verwachten dat je klant binnen drie dagen de rekening heeft betaald. De meeste facturen vermelden een betalingstermijn van 14 dagen of van 30 dagen, maar dit wil niet zeggen dat je aan deze vermelding rechten kunt ontlenen: dat kan alleen wanneer je dit expliciet in je algemene voorwaarden hebt gesteld of met je klant hebt afgesproken.

De eerste betalingsherinnering

Heb je na het verstrijken van de factuur geen betaling ontvangen en heeft de klant niets van zich laten horen? Dan wordt het tijd om een betalingsherinnering te sturen. Hierover hoef je je niet bezwaard te voelen: betalingsherinneringen zijn aan de orde van de dag. Wel is het -omwille van de verhouding met je klant, maar ook gewoon omwille van fatsoen- belangrijk dat je de eerste betalingsherinnering vriendelijk en zakelijk formuleert. Pas bij het sturen van een tweede betalingsherinnering mag je de klant erop wijzen dat je indien nodig overgaat tot een incassoprocedure.

 

Als zzp’er een incassobureau inschakelen

Blijft de betaling, ondanks het sturen van betalingsherinneringen, uit? Dan wordt het tijd om een incassobureau in de arm te nemen. Wellicht denk je dat een incassobureau iets is voor grotere bedrijven, maar als zzp’er een incassobureau inschakelen kan net zo goed: ook jij hebt tenslotte recht op het geld waarvoor je gewerkt hebt. Het inschakelen van een incassobureau is een goede manier om het recht alsnog z’n beloop te laten krijgen, ook als het slechts om een geringe vordering gaat.

Kies je voor een incassobureau, dan is het verstandig om in zee te gaan met een bedrijf dat werkt op basis van no cure, no pay. Zo weet je zeker dat er alleen een bedrag in rekening wordt gebracht wanneer het daadwerkelijk lukt om de vordering op de debiteur te verhalen. Wel is het zo, dat het ‘no cure no pay’-gedeelte meestal alleen van toepassing is op de fase waarin het incassobureau aanmaningen stuurt. Deurwaarderskosten en de kosten van een gerechtelijke procedure vallen hier dus níet onder.

Contact

Ben je er nog niet helemaal zeker van, of je nu wel een incassobureau moet inschakelen en je wilt hier graag een persoon gesprek over hebben met eens van onze incassojuristen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Of bel ons op:  085 130 4290 

MKB Incasso

Onderzoek heeft aangetoond dat MKB’ers het hardst getroffen worden indien hun facturen niet op tijd worden voldaan. Betaaltermijnen controleren en aanmaningen versturen behoort helaas tegenwoordig steeds meer tot de dagelijkse taken van de MKB’er. Maar debiteurenbeheer is meer dan het versturen van aanmaningen.
Debiteurenbeheer is een specialisme waar ervaring en juridische kennis voor nodig is. Met professionele, ervaren incassospecialisten in huis, biedt Rib incasso met een speciale MKB-incassoservice de oplossing voor dit probleem.

Maximale inzet
Kunt u dan helemaal niets zelf doen? Natuurlijk wel. En wij denken op dit gebied dan ook graag met u mee. Van het opzetten en adviseren van uw debiteurenafdeling, tot het verzorgen van een full-service incassotraject, wij regelen het allemaal voor u. Onze MKB-incassotools zijn bewezen effectief, efficiënt en transparant. Dit resulteert in maximaal rendement en dat tegen een zo laag mogelijk kostenrisico voor u als opdrachtgever. Want het door RIB Incasso laten incasseren van uw vorderingen kan in veel gevallen zelfs kosteloos plaatsvinden. Op deze manier kunt u weer doen waar u goed in bent, namelijk ondernemen. RIB incasso gaat dus ook voor het MKB door waar anderen stoppen.

Of bel ons op:  085 130 4290 

Of bel ons op:  085 130 4290 

Hét incassobureau voor tandartspraktijken

Als tandarts wilt u zich geen zorgen hoeven maken over de betaling van een nota van één van uw klanten. Toch hebben veel tandartsen het probleem dat klanten de tandartsnota weigeren of (veel) te laat betalen. Heeft u als tandarts of als tandartspraktijk hier ook last van? Dan kan het helpen om een incassobureau of debiteurenbeheer in te schakelen. RIB Incasso kunt u deze zorgen gemakkelijk en op een professionele manier ontnemen. Maar waarom kiest u voor RIB incasso om uw debiteuren- beheer of incasso’s te verwerken?

Met oog en respect voor uw klanten

RIB Incasso staat betekent om zijn unieke en respectvolle manier van het behandelen van debiteuren. Het behouden van een goed imago voor tandartsen is een must. Wij zullen dit dan ook te allen tijde bewaken en zorgen dat de relatie behouden kan worden. Tevens heeft u 24/7 inzage in uw dossiers en hebben wij een hoge successcore van 92%.

Incasso voor de financiële sector

De economie blijft constant in beweging met name in de financiële wereld. Buiten het feit dat banken, verzekeraars en financieringsmaatschappijen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving de focus hebben moeten verleggen naar compliance en risicobeheersing, heeft zeker ook de publieke opinie de afgelopen jaren ertoe bijgedragen dat er meer aandacht is voor de klant.

Vooraf betere voorlichting geven over de aangeboden producten en over de consequenties van het niet op tijd nakomen van verplichtingen, behoren bij verantwoord ondernemerschap van deze tijd. Daar waar in het verleden een standaard incassoprocedure het enige middel leek om klanten tot betaling te dwingen, weet Rib incasso als de incassopartner voor de financiële sector, door inzet van speciaal ontwikkelde innovatieve incasso tool weten wij, meer rendement uit uw portefeuille te halen. Wij houden daarbij natuurlijk rekening met uw klanten en belangen. Maar daarnaast is onze aanpak ook gericht om uw klanten met probleemschulden te helpen hun huishoudboekje weer op orde te krijgen.

Of bel ons op:  085 130 4290 

Overheid Incasso

De overheid heeft verschillende overheidsvorderingen. Zo kennen we allemaal de vorderingen van de belastingdienst, van waterschappen en gemeenten. Ook het Centraal Justitieel Incassobureau is bij nagenoeg iedereen wel bekend. De meeste van voornoemde vorderingen kunnen door de overheidsorganen zelf worden geïncasseerd.

Rib incasso werkt met verschillenden overheid instanties samen. Wij hebben een innovatieve aanpak ontwikkeld waarbij uw kant niet in het geding komt. Men kan dan ook wel stellen dat wij op het gebied van het incasseren van overheidsvorderingen specialist zijn.  

Doet u zaken met buitenlandse ondernemingen en blijken dit wanbetalers? Juridische mogelijkheden zijn vaak gering en gerechtelijke procedures zijn tijdrovend en kostbaar. Neem contact met ons op om gezamenlijk te kijken naar uw mogelijkheden en voorkom hiermee dat uw facturen bij een wanbetaler onnodig lang uitstaan.

Wij werken samen met gekwalificeerde lokale kantoren en agenten en zijn in staat uw internationale vordering op succesvolle wijze af te ronden.

Of bel ons op:  085 130 4290 

Incasso zorg en welzijn

 

Sociaal Verantwoord Incasseren in de zorg

Bij RIB Incasso willen wij een bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van de Nederlandse zorg. Wij streven er niet alleen naar om de kosten voor zorgaanbieders, onze klanten, zo laag mogelijk te houden maar doen er ook alles aan om onnodige kosten voor zorgconsumenten te voorkomen. Kwaliteit en klantgerichtheid staan hierbij voorop

Onze uitdaging

Enerzijds proberen wij zorgconsumenten voldoende tijd en ruimte te geven om de openstaande rekening  te kunnen betalen. Anderzijds proberen wij de schadelast voor de zorgaanbieder te beperken. Want als zorgconsumenten slechter betalen, komen de kosten uiteindelijk voor rekening van de zorgaanbieder. Op lange termijn heeft dit weer een negatieve invloed op de zorgkosten in zijn geheel. In onze ogen, is dit een maatschappelijk probleem. Wij verwachten niet dat moeilijk inbare rekening voorkomen kunnen worden.

Wilt u voor uw organisatie samenwerken met een deskundige partij die volledig op de hoogte is van uw branche? Van RIB Incasso verzorgt voor uw organisatie al jaren het gehele incassotraject, inclusief schuldbewaking van A tot Z.

 • Incasso zorg en welzijn
  Onze incassoprocedure bij zorgverzekeringen kent verschillende fases. In de eerste fase gaan onze medewerkers van het callcenter aan de slag uw vordering te incasseren. Dat doen zij zowel telefonisch als per post en op klantgerichte wijze. Het gaat om uw klanten. Daar zijn wij ons van bewust en handelen wij ook naar.
 • Vriendelijk
  In deze eerste fase krijgen uw klanten nog een laatste mogelijkheid om de openstaande factuur van uw zorgverzekering zonder bijkomende kosten te betalen. Wij merken dat deze werkwijze als vriendelijk en prettig wordt ervaren door de klant. Als deze benadering niet tot betaling leidt, dan gaan we over naar de tweede fase, het gerechtelijk incassotraject.
 • Vast contactpersoon
  Een goede communicatie met u als opdrachtgever staat bij ons hoog in het vaandel. Bij RIB incasso heeft u één contactpersoon voor al uw vragen.
  Een deskundig iemand die exact weet wat er binnen uw organisatie en branche speelt en wat belangrijk voor u is.
 • Realtime online dossierinzage
  U kunt uw vorderingen bij ons op een snelle en eenvoudige wijze online aanleveren. Via onze online module bent u altijd op de hoogte van de stand van zaken van uw dossier(s). Met uw persoonlijke inloggegevens kunt u uw dossiers op elk moment inzien, waar en wanneer u dat wil. Middels overzichtelijk managementrapportages behoudt u het overzicht en weet u altijd waar u staat.

Meer weten? 

Bel dan naar 085-1304290  of stuur een e-mail naar zorg@ribincasso.nl. Wij helpen u graag!

×