Gerechtelijke dienstverlening

Als u als schuldeiser met het minnelijk traject geen succes heeft behaald en de openstaande betalingen zijn uitgebleven, dan kan een gerechtelijk procedure ervoor zorgen dat u alsnog uw betalingen kunt incasseren

Ga direct naar ↓

Dagvaarden

 

Het merendeel van onze opdrachtgevers vervolgt bij uitblijven van betaling de gerechtelijke procedure door middel van dagvaarding. Ook in geval uw vordering wordt betwist (dat wil zeggen, uw debiteur voert argumenten aan om niet te hoeven betalen), is dagvaarding de meest geschikte procedure om uw vordering in een vonnis te laten vastleggen. Veel debiteuren laten het tegenwoordig op een dagvaarding aankomen. Na ontvangst van de dagvaarding wordt er dan alsnog snel betaald.

 

De vele voordelen van dagvaarding

  Wettelijke titel voor beslaglegging

  Rechtszekerheid: vonnis 20 jaar geldig

  Eigen juristen

  Gemakkelijke en relatief korte procedure

  Snel uw vordering betaald

Of bel ons op:  085 130 4290 

Betekenen

Nadat de dagvaarding is uitgebracht heeft de debiteur de gelegenheid te antwoorden op de dagvaarding, het zogeheten concluderen. Bij de kantonrechter kan dit mondeling, in alle overige gevallen zal dit schriftelijk door een advocaat moeten geschieden. Na een eventuele conclusie vanuit de debiteur krijgt de eisende partij de gelegenheid hierop te reageren door middel van een conclusie van dupliek, wat voor de debiteur vervolgens ook nog geldt. Na conclusie-wisseling volgt een vonnis van de rechter.

Of bel ons op:  085 130 4290 

Voorwaarden

Het aanvragen van een persoonlijk faillissement kan wanneer er is voldaan aan de voorwaarden

  • De privépersoon moet verkeren in de toestand te hebben opgehouden te betalen;
  • Er moeten meerdere schuldeisers zijn, dus er moet een steunvordering zijn;
  • De verzoeker moet daadwerkelijk een opeisbare en onbetaald gelaten vordering hebben.

Twijfelt u of er in een bepaald geval sprake is van voldoende reden om een persoonlijk faillissement aan te vragen, neem dan contact op met een van onze juristen.

Faillissement Request

Wanneer iemand zijn betalingsverplichtingen niet meer kan nakomen, dreigt vaak een faillissement. Een faillissement kan zowel zakelijk, als persoonlijk zijn.

Persoonlijk faillissement
Het persoonlijk faillissement is een faillissement van een privépersoon, in tenstelling tot het zakelijk faillissement, dat het faillissement van een onderneming betreft. Een persoonlijk faillissement kan een groot persoonlijk drama zijn, aangezien de curator alles zal proberen te verkopen wat er is (inclusief auto en/of koophuis).
Wanneer de failliete persoon in gemeenschap van goederen is getrouwd is het drama dubbel zo groot: het persoonlijk faillissement treft dan namelijk automatisch ook de partner.

Of bel ons op:  085 130 4290 

×